Veebilehekülje www.akadeemia.ee sisukord


Akadeemia


Liikmeskond


Alusdokumendid


Tegevus

Uudised
Teated
Akadeemikud kohtusid Kanada kindralkuberneriga
Ilmus ALLEA raport kliimamuutusi käsitlevast haridusest
Määrati riigi teaduspreemiad 2020
Rahvusvaheline seminar-töötuba "Teaduselt parlamendile"
Teaduspärastlõunal põrkusid energia-, kliima- ja päevapoliitika
Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2019
Teadlased hoiatavad: puidugraanulid ohustavad kliimat
Algas kandideerimine stipendiumile „Naised teaduses“
Lahkus akadeemik Enn Tõugu
Määrati riigi teaduspreemiad 2019
President Soomere valiti Leedu teaduste akadeemia välisliikmeks
UTKK teadusseminar „Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“
Akadeemiad hoiatavad traditsioonilise hiina meditsiini eest
UTKK-s kuulutatakse välja Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad
Algas konkurss Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse direktori leidmiseks
Selgus 2019. a Lindau foorumil osaleja
Teaduspreemiate kandidaadid 2020
Eesti esimene taksonoomia päev 14. mail 2019
Lindau foorumile sõidavad Kristjan Kalam ja Urmeli Katus
UTKK konverents „Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses“
Akadeemia soovitused COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia kujundamiseks Eestis
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi fotograafile
Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised
Eesti Teaduste Akadeemia otsib projektijuhti
Teaduspreemiate konkurss 2020
ÕNNITLEME! Akadeemik Ülo JAAKSOO – 80
President Soomere külastab Ühendriikide teaduste akadeemiat
XVI Balti vaimse koostöö konverents 2.-3. mail 2019 Vilniuses
Teaduste akadeemias toimub teaduskeele konverents
"Teadus 3 minutiga" parim lühivideo on selgunud
Tarmo Soomere üldkogul: vaja on kuulata noorte häält
Riigiõiguse sihtkapital
Tartus jagati akadeemia eripreemiaid
UTKK teadusseminar „David Hilcheni historiseerimine“
Aasta eurooplane 2019 on Andres Metspalu
Suvealguse seminar UTKK muuseumis
Akadeemia ootab tööle arhivaari
Riigiõiguse sihtkapital kuulutas välja konkursi riigiõiguse õpiku koostamiseks
Anti kätte riigi teaduspreemiad
Selgusid L’Oréal Baltikumi stipendiumiprogrammi „Naised teaduses“ laureaadid
UTKK teadusseminar „Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas”
Eesti sotsioloogide liit assotsieerus akadeemiaga
Akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde riiklikul konkursil
Arutlusring "Teaduskeel(ed) - kellele ja kuidas?"
Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital ootab artikleid 2021. aasta riigiõiguse aastaraamatusse
Vestlusring "Eesti teadlased välismaal"
Veebiseminari "Eesti Vabariigi esimene põhiseadus 100" ettekanded on nüüd järelvaadatavad
Arutlusring "Sidus Eesti: teadlase roll ja vastutus"
Peegeldusi plaanile S
Akadeemiat külastas Apuulia teaduste akadeemia president
President Soomere: akadeemik Lippmaa pole valetanud
Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid
*
Paides arutleti teaduse ja teadmiste rolli üle
Pop(up)teadus alustab!
Maarja Kruusmaa valiti MIT aasta külalisteadlaseks
Balti akadeemiate presidendid allkirjastavad koostööleppe Hamburgi akadeemiaga
Maarja Kruusmaa: ajatabelid on mõttetu meede
XII Balti kirjandusteadlaste konverents „Omaeluloolisus ja ajalookirjutus Baltimaade nüüdiskultuuris“
Teaduse tippkeskuste juhtide ühisavaldus: teaduses tuleb hinnata tulemust
Akadeemias meenutati soomlaste Talvesõda ja Eesti 1939. aasta valikuid
“Jaik” jõuab teatrilavale
Lahkus Janis Stradinš
Teaduspärastlõunal peeti mõttetalguid
Svante Pääbo: Eesti on minu teine kodumaa
Sündis teadusasutuste koostöölepe
Akadeemik Kruusmaa teeb kaasa Bellingshauseni retke Argentina etapi
Tartus avatakse näitus "Naised teaduses"
President Soomere Lõuna-Ameerikas
Kliimakonverents toob kokku tippteadlased
Välisliikmediplomid Raagile ja Veanesile
Fotouudis: akadeemia fassaad läks remonti
President Soomere: teadlased peavad olema valgusenäitajateks
President Soomere: Nurkse skandaali ei tohi raisku lasta
Esitleti kogumikku „Applied Wave Mathematics II"
Seminar Carl Gustav Jochmannist
Algas kandideerimine L'Oreal programmi "Naised teaduses"
Kolleegid ja sõbrad õnnitlesid akadeemik Margus Loppi
Svante Pääbole Jaapani auhind
Seminar ja akadeemik Margus Lopi elulooraamatu esitlus
Allkirjastati Riia deklaratsioon
Kliimakonverentsil otsiti probleemidele lahendusi
Pikendati kandideerimist programmi "Naised teaduses"
2020. aastal Lindaus kaks noorteadlaste foorumit
Maailma akadeemiad kutsuvad solidaarsusele COVID-19 pandeemiaga võitlemisel
Teadlaste ööl esitletakse kogumikku "Teadus kolme minutiga 2017–2019"
Arvo Pärt pälvis Hispaania kõrge auhinna
Akadeemia üldkogul valitakse presidenti
Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina soovitused koroonaviiruse pandeemia väljumisstrateegia kujundamiseks
Tarmo Soomere valiti uuesti teaduste akadeemia presidendiks
Ilmus Euroopa merekomitee tulevikuteaduse visioonidokument "Suurandmed mereteaduses"
Teaduste akadeemia sai kolm uut eesti juurtega tippteadlasest välisliiget
Teaduste akadeemia visioon kriisist väljumiseks - kuus soovitust struktuurseteks muudatusteks riigis
Akadeemia avas uksed üldhariduskoolidele
e-IRG kommünikee “E-infrastruktuuri suured väljakutsed uues Euroopa teadusruumis"
Teadlaste öö tõi akadeemia peeglisaali rohke publiku
L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ tunnustuse pälvinud teadlaste südameasjaks on jätkusuutlikuma keskkonna edendamine
*
Euroopa teaduste akadeemiad visandasid regeneratiivmeditsiini tulevikuvisiooni
Akadeemia peasekretär osales rahvusvahelise teadusnõukogu (ISC) aastakoosolekul
President kohtus kooliõpilastega
Üritused
Veebiseminar "Eesti Vabariigi esimene põhiseadus 100"
Konverents: Kliimaneutraalsus – häving või edu?
Teadusseltside terminoloogiapäev
Akadeemia üldkogu aastakoosolek Tartus
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Konverents "Eesti mõttelugu" Tartus
Seminar and training workshop: Towards bridging science and decision-making
Eesti energeetika ja energiavarustuse probleemide arutelu
Riigiõiguse sihtkapitali teabepäev
Akadeemia välisliikme Gábor Stépáni loeng TTÜ-s
Konverents-arutelu "Väikeriigid maailmapoliitikas: Eesti võimalik mõju"
Raamatuesitlus: "Eesti teaduse 100 aastat"
Hommikukohv IT teadlastega
Raamatu "Eesti Vabariigi preemiad 2018"esitlus ja näituse "Akadeemikud monograafiast säutsuni. Eesti Teaduste Akadeemia 80" avamine
Konverents "Eesti riigikeele sajand"
COST infopäev
Akadeemia üldkogu aastakoosolek
FuturICT 2.0 seminar
Seminaripäev "Engaging in research policy discussions"
Konverents akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas
Teadlaste öö kirjanduslik eksperiment
Teadus 3 minutiga (IV) galaõhtu
Eesti teaduste akadeemia üldkogu koosolek
Tippkeskuste infopäev - kuidas teadus meie igapäevaelu mõjutab?
VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“
Akadeemikukandidaatide konverents
Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents
Haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev
Kogumiku „Applied Wave Mathematics II" esitlus
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung
Akadeemia juubeliaktus
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi autasustamine
Uurija-professorid
Eesti Teaduste Akadeemia fond
Medalid, preemiad, stipendiumid
Akadeemilised loengud
Akadeemia liikmete kõned, sõnavõtud ja artiklid
Publikatsioonid
Akadeemia kirjastuse ajakirjad
TeaMe+ programmi tegevused

Välissuhted


Mis on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia?


Akadeemia päevik