Akadeemia päevik


28.06.2020 Akadeemia avaldas eestikeelse kokkuvõtte regeneratiivmeditsiini tulevikuväljavaateid käsitlevast visioonidokumendist: Challenges and potential in regenerative medicine. EASAC policy report 40. June 2020. ISBN 978-3-8047-4144-7. Dokumendi koostasid ühiselt Euroopa akadeemiate teadusnõukoda (European Academies' Science Advisory Council, EASAC) ja Euroopa meditsiiniakadeemiate föderatsioon (Federation of European Academies of Medicine, FEAM). Vt raporti eestikeelset kokkuvõtet: Vasar, E., Soomere, T. 2020. Euroopa teaduste akadeemiad visandasid regeneratiivmeditsiini tulevikuvisiooni. Eesti teaduste akadeemia, juuni 2020; http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200628014835/

28.06.2020 Akadeemik Martti Raidal rääkis Vikerraadio "Laboris", kuidas Eesti pikk teekond Euroopa tuumauuringute organisatsiooni CERN-i liikmelisuseni on kulgenud ja mida tulevane hiigelkiirendi uurima hakkab ajal. https://vikerraadio.err.ee/1102129/labor-porgutus-ja-komeedipuuk

27.06.2020 Õhtulehes ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomerega intervjuulugu „Eestil on vedanud, aga peame vaatama maailma laiemalt. Igaühe panus loeb“ (Õhtuleht, 27. juuni 2020, lk 20-21). https://www.ohtuleht.ee/1005467/tarmo-soomere-kliimamuutustest-eestil-on-vedanud-aga-peame-vaatama-maailma-laiemalt-igauhe-panus-loeb-

26.06.2020 Teadusajakirjas Nature Medicine avaldati artikkel "Building an international consortium for tracking coronavirus health status" (02 June 2020; DOI https://doi.org/10.1038/s41591-020-0929-x), kus kutsutakse eri riikide teadlasi tegema koostööd, et ennetada tehnoloogiliste lahenduste abil järgmisi COVID-19 puhanguid. Artikli kaasautorid on akadeemik Jaak Vilo ja bioinformaatika vanemteadur Hedi Peterson. Vahendas Tartu Postimehe veebiportaal https://tartu.postimees.ee/7004494/tartu-ulikooli-arvutiteadlased-arendavad-rahvusvahelist-koostood-koroonaviiruse-leviku-uurimiseks

22.06.2020 Ajakirjas Kalale ilmus intervjuulugu president Tarmo Soomerega, kus ta hoiatab, et enamik meie loodusest on kohastunud päris kitsale tingimustevahemikule ja isegi suhteliselt väikesed kõrvalekaldumised võivad viia tõsiste häireteni ökosüsteemis. Vt lähemalt: https://kalale-digi.ohtuleht.ee/1004738/tarmo-soomere-kui-meil-enam-kulma-talve-ei-ole-voib-terve-maailm-seisma-jaada-?fbclid=IwAR0RjBPwwvcUPYA5N6g4pH9jjQPC4m1HEJQfSAFs_M0VyLzWF3mC9lb3p1U

19.06.2020 Peaminister Jüri Ratas allkirjastas Eesti Vabariigi nimel assotsiatsioonilepingu Euroopa tuumauuringute organisatsiooniga (CERN). Leping on tunnustus Eesti teaduse võimekusele, mis tõstab lähiaastatel meie reaalteaduste ja inseneeria võimekust veelgi. Akadeemik Martti Raidal tunnistas Postimehe teadusportaalile, et tänane päev on töövõit nii talle kui ka Eesti osakestefüüsika kogukonnale tervikuna – assotsieerunud liikmelisuse saamiseks tuli läbi teha tõsine CERNi poolne sõel. Nüüdsest on Eesti kodanikele avatud kõik CERNi administratiivsed ja muud töökohad. https://heureka.postimees.ee/7000810/suur-eesmark-taidetud-eesti-allkirjastas-liitumisleppe-cerniga-mida-see-nuud-tahendama-hakkab

19.06.2020 Riigireformi Radari kolleegium otsustas viimase kvartali hindamise asemel jagada tunnustust kõikidele inimestele,kes panustasid oma töö- ja vaba aega pärgviiruse leviku põhjustatud kriisiolukorra haldamisse avalikus sektoris. Kolleegiumi hinnangul valmistas aga muret keerulise olukorra poliitiline ärakasutamine, mis on halb pretsedent ega tohi olla aktsepteeritav. Praxise mõttekoja ja tööandjate keskliidu poolt ellu kutsutud Riigireformi Radari kolleegiumi kuuluvad akadeemikutest Jaak Aaviksoo ja Tiina Randma-Liiv. https://www.postimees.ee/7000630/riigireformi-radar-muret-valmistas-keerulise-olukorra-poliitiline-arakasutamine

19.06.2020 Linnalehes ilmus lugu "Mis põhjustel tulevad eestlased tagasi Eestisse elama?" Akadeemik Tiit Tammaru andis sellele kommentaari, öeldes, et praegu ei ole kuigi konkreetselt uuritud, millised probleemid on Eesti inimestel tekkinud pärast võõrsil elamist Eestisse naasmist, kuid ilmselgelt on seal ka lõimumise probleem (Linnaleht, 19. juuni 2020, lk 4).

19.06.2020 Värskes ajakirjas Akadeemia ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti ja Robert Kitti artikkel "Mõtteid kriisidest". Võttes abiks teadmised komplekssüsteemidest, analüüsivad autorid olukordi, kus kõik üleilmselt pea peale pöördub (Akadeemia nr 6, 2020, lk 983-997). https://www.akad.ee/2020/05/22/akadeemia-nr-6-2020/

18.06.2020 Novaatoris ilmunud lugu "Mäng kolme džinniga tõukab Eesti kliimamuutuste epitsentrisse" keskendub akadeemik Soomere, Nadezhda Kudryavtseva ja Andrus Räämeti värskelt avaldatud tööle, mis aitab aru saada, kus Läänemeres võiks näha kõrgete lainete ja veetaseme kombineerumist kõige tõenäolisemalt. https://novaator.err.ee/1103328/mang-kolme-dzinniga-toukab-eesti-kliimamuutuste-epitsentrisse

18.06.2020 Pealinna veebiportaalis ilmus artikkel "VASTASSEIS: Kuigi uuringu järgi toovad välistudengid Eestile 35 mln eurot aastas, tahetakse neid piirata", kuhu andis kommentaari ka akadeemik Jüri Martin, öeldes, et me ei peaks järske pöörakuid tegema ega oma koole välistudengite jaoks sulgema. Põhiidee võiks olla, et nad saaksid võimalikult hea euroopaliku hariduse ja siis läheksid koju tagasi, et teadmisi töös kasutada. http://www.pealinn.ee/newset/vastasseis-kuigi-uuringu-jargi-toovad-valistudengid-eestile-35-mln-n255102

17.06.2020 Selgusid L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ laureaadid. 6000 euro suuruse auhinnatasuga tunnustati Tallinna tehnikaülikooli teadlast prof Maarja Grossbergi ja Eesti maaülikooli nooremteadurit Lisandra Marina Da Rocha Menesest. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200617100818/

17.06.2020 Toimus Euroopa akadeemiate teadusnõukogu (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC) erakorraline veebikoosolek, et teha kokkuvõte Euroopa akadeemiate kogemustest ja koroonakriisiaegsetest õppetundidest, mis aitaksid edaspidi akadeemiatel efektiivsemalt keerulistes oludes toimida ning oma riigile nõu anda. Eesti teaduste akadeemia poolse sisendina on EASAC-i kanalite kaudu muu hulgas esitletud ka teaduste akadeemia ingliskeelset visiooni kriisist väljumiseks "Recovery from the Covid-19 crisis. Vision of the Estonian Academy of Sciences": https://easac.eu/news/details-1/estonian-academy-of-sciences/

16.06.2020 Akadeemik Andres Metspalu ja Reedik Mägi andsid intervjuu Pärnu Postimehele, kus rääkisid mais teadusajakirjas Cell ilmunud artiklist, mis uuris rasvumise geneetilist tausta (Pärnu Postimees, 16.06.2020, lk 11).

16.06.2020 ETV "Terevisioonis" oli külas akadeemik Maarja Kruusmaa, kes tegi kokkuvõtte eriolukorra ajal loodud ReaalAbi veebikeskkonnast, mille kaudu said vabatahtlikud abistada matemaatika, füüsika ning keemia kodutöid tegevaid õpilasi. Akadeemik Kruusmaa rääkis, millist abi kõige enam vajati ja kas peaks taolist õpiabi ka edaspidi nn kriisivälisel ajal jätkama. Ta pidas olulisemaks, et kiiresti tuleks välja mõelda hea plaan, kuidas reaalaineid tervikuna teisiti õpetama hakata. Alustama peaks plaanist, kuidas koolidesse saada häid reaalainete õpetajaid. Koroonakriis andis väärtusliku kogemuse ja teadmise, kuidas on tehnoloogiat võimalik hariduses ära kasutada. https://etv.err.ee/1102632/reaalabi-kokkuvote

16.06.2020 Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses toimunud seminaril "Armastame loodu(s)t" tegi akadeemia president Tarmo Soomere ettekande "Loodushoid ja teadus". Avaettekande pidas samas vabariigi president Kersti Kaljulaid. Seminari korraldas Eesti kirikute nõukogu ning otseülekande tegi Postimehe veebiportaal: https://arvamus.postimees.ee/6995621/eesti-kirikute-noukogu-seminar-armastame-loodu-s-t-arvo-pardi-keskuses-laulasmaal

15.06.2020 Riigikogu kiitis heaks otsuse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise kohta. Nõukogu esimehe ettepanekul jätkab valdkonna asjatundjate hulgas nõukogu liikmena ka akadeemik Urmas Varblane. Vt nõukogu liikmeskond tervikuna Postimehe poliitikaportaalist: https://poliitika.postimees.ee/6997408/eesti-panga-uus-noukogu-nimetati-ametisse

14.06.2020 Eesti mälu instituut esitles Patarei vanglas raamatut "Toimik "Priboi": Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest". Esines ka üks autoritest, akadeemik Tõnu-Andrus Tannberg. https://epl.delfi.ee/kultuur/fotod-patarei-vanglas-esitleti-martsikuuditamise-artiklikogumikku?id=90167745

12.06.2020 Tartu Postimehe rubriigis "Reedene rõõm" ilmus intervjuulugu akadeemik Jaan Ehaga tema 70. sünnipäeva puhul (Tartu Postimees, 12. juuni 2020, lk 8). https://tartu.postimees.ee/6994741/jaan-eha-ei-kavatse-jatta-tood-mida-armastab

11.06.2020 Valitsus kiitis järgmiseks kolmeks aastaks heaks teaduspoliitika komisjoni koosseisu. Akadeemikutest kuuluvad komisjoni Ülo Niinemets, Urmas Varblane ja Mart Kalm. Uudist vahendas Postimehe teadusportaal: https://heureka.postimees.ee/6994769/teaduspoliitika-komisjon-sai-uue-juhi-ja-aseesimehe

11.06.2020 Delfi Forte portaalis ilmus suur lugu uutest fosforiidi valdkonna teadusuuringutest. Lühiintervjuu andis ka akadeemik Kalle Kirsimäe, kes kommenteeris Eestis leiduva fosforiidimaagi kvaliteeti, öeldes, et tänase tehnoloogia tase ei ole võrreldav enam aastakümnete taguse ajaga ning põlenud maa taktika ei tuleks kõne allagi. Vt lähemalt: https://forte.delfi.ee/news/teadus/suur-lugu-aeg-tabust-ule-saada-eestis-on-taas-kaima-lukatud-tosised-fosforiidikaevandamise-uuringud?id=90143829

10.06.2020 ERRi Novaatori portaalile andis intervjuu akadeemik Jarek Kurnitski, kes andis ülevaate Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalisest strateegiast. https://novaator.err.ee/1100181/analuus-eesti-hoonefondi-kaasajastamine-nouab-24-miljardit-eurot

09.06.2020 Akadeemik Jarek Kurnitski esindas Eesti teaduste akadeemiat Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC) töörühmas "Decarbonisation of buildings" 4., 8. ja 9. juunil.

08.06.2020 ETV saates Terevisioon oli külas president Tarmo Soomere, et kõneleda koos kolleegidega valminud uuringust, mis annab värske pildi neist piirkondadest Läänemere ääres, mida võivad tabada suured üleujutused. https://etv.err.ee/1099636/laanemeri-uputab

05.06.2020 Akadeemik Urmas Varblane esines Academia Pernaviensise VI mõttekojal ettekandega "Olevikust tulevikku, koroona viirusega".

04.06.2020 ETV hommikuprogrammis Terevisioon andis intervjuu akadeemik Ülo Niinemets, kes rääkis kliimamuutuste mõjust Eesti põllumajandusele. https://novaator.err.ee/1098511/kliimamuutuste-tottu-saab-eesti-pollumees-loigata-kaks-saaki-aastas

04.06.2020 Delfi Forte portaal uuris akadeemik Tiit Tammarult, kas immigratsioon on halb ja kujutab Eesti rahvale ning kultuurile ohtu. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-professor-tiit-tammaru-mingist-massirandest-eestisse-raakida-ei-saa?id=90069031

03.06.2020 Tartu ülikooli rektor akadeemik Toomas Asser valiti 2. juunil toimunud Euroopa teadusülikoolide võrgustiku The Guild (the Guild of European Research Intensive Universities) üldkoosolekul organisatsiooni neljaliikmelisse juhatusse. Uudist vahendas Tartu Postimees. https://tartu.postimees.ee/6988255/toomas-asser-valiti-guildi-vorgustiku-juhatusse?fbclid=IwAR17S_qkDrKWqfcnjXLe_dERwsgDDRYKayAQ1nZvqHzU1ecWqPqig-bqBvA

03.06.2020 ETV hommikuprogrammis Terevisioon oli külas akadeemik Jarek Kurnitski, kes rääkis lagunevatest nõukaaegsetest majadest ning sellest, et Eestis võib olla umbes 14 000 maja, mis tuleks terviklikult korda teha. https://etv.err.ee/1092641/terevisioon

03.06.2020 President Tarmo Soomere osales häältelugemiskomisjoni liikmena Euroopa teaduste akadeemiate föderatsiooni ALLEA veebipõhiselt korraldatud peaassambleel. ALLEA täisliikmeteks valiti mõne aasta eest loodud Küprose teaduste ja kunstide akadeemia ning Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina juures töötav Die Junge Akademie.

03.06.2020 Äripäeva veebis selgitab akadeemik Jaak Aaviksoo kuidas teha ülikoolides tarku investeerimisotsuseid. Vt pikemalt: https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/06/03/jaak-aaviksoo-eduka-riskifondi-valem-ja-kasvustrateegia?utm_source=copypaste

02.06.2020 President Tarmo Soomere pidas plenaarettekande "Connecting science, society and policy: experience of a small country" initsiatiivi Baltic Earth 3. konverentsil, mis toimus virtuaalselt 02.–03.06.2020.

29.05.2020 Peasekretär Jaak Järv esindas Eesti teaduste akadeemiat Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja nõukogu (EASAC Council) veebipõhiselt korraldatud koosolekul. Kõne all oli EASAC raportite levitamine, riigi nõustamine ja ühiskonna toetamine teaduspõhise info kättesaadavaks ning arusaadavaks muutmise teel. Lühiülevaatega (1 slaidi ulatuses) akadeemia tegevustest Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorras esinesid kõigi EASAC liikmesakadeemiate esindajad. Järgnenud arutelus tegi peasekretär Jaak Järv ettepaneku vormistada EASAC raportid Open Access printsiibist lähtuvalt, võimaldades nende tõlkimist ühes viidetega olemasolevatele ja tulevastele Euroopa Komisjoni programmidele ning muudele rahvusvahelise rahastuse variantidele. Akadeemik Järv juhtis tähelepanu ka hariduse dimensioonile, tuues positiivse näitena esile SAPEA tegevust.

28.05.2020 President Tarmo Soomere osales 27.05.-28.05.2020 Euroopa merekomitee virtuaalsel plenaaristungil. Valiti neli asepresidenti/täitevkomitee liiget, aktsepteeriti üks uus liige (DELTARES, Taani) ja otsustati käivitada rannikute problemaatika töörühm.

28.05.2020 Akadeemik Jaak Vilo nimetati eksperdiks Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC), Euroopa meditsiiniteaduste akadeemiate föderatsiooni (FEAM) ja Euroopa akadeemiate ühenduse (ALLEA) teadusprojektis "International health data transfer for research".

26.05.2020 Postimehes ilmus teaduste akadeemia poolne koroonakriisist väljumise visioon "Sammud elamist vääriva tuleviku poole" - kuus soovitust struktuurseteks muudatusteks riigis. Vt täpsemalt: Postimees, 26. mai 2020, lk 1 ja 15. https://leht.postimees.ee/6981409/akadeemikud-sammud-elamist-vaariva-tuleviku-poole

26.05.2020 Tartu ülikooli Delta keskuses toimus uuenduslik konverents Delta trendipäev 2020 «Kriisijärgne maailm». Teiste seas esinesid akadeemikud Urmas Varblane, Andres Metspalu ning Jaak Vilo. Vt täpsemalt: https://tartu.postimees.ee/6981246/konverentsil-arutatakse-kriisidest-tarkavate-voimaluste-ule?fbclid=IwAR1TnkyND7jVWaOIJ8SoOAlIXwObpjN3mKqEpzA6fQ1OLjhShQjp1-zbk64

25.05.2020 Viimast korda koroonakriisi mõjusid arutama kogunenud Postimehe ja teaduste akadeemia nõukoda leidis, et turvalisema tuleviku tarbeks on kõige muu hulgas vaja investeeringuid kommunikatsioonisüsteemide parandamiseks ja energiasektori radikaalseks ümberkorraldamiseks. Arutelus osalesid akadeemikud Tarmo Soomere, Ülo Niinemets, Eero Vasar, Jarek Kurnitski ja TTÜ professor Jaan Kalda ning Postimehe ajakirjanikud. https://heureka.postimees.ee/6981506/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-eesmargiks-on-puhas-energia-ja-vaiksem-tarbimine?fbclid=IwAR0KcNJzo1hXdVUO6jAdb0dZYXBjLJB3jO354JXLn00y3Jd7xu3OgwBphjI

23.05.2020 Postimehe nädalalõpulisas ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti põhjalik essee ühiskondade arengust pikemas perspektiivis. Vt täpsemalt: Postimees AK, 23. mai 2020, lk 5. https://leht.postimees.ee/6977678/juri-engelbrecht-uhiskondade-arengust-pikemas-perspektiivis

22.05.2020 Poska Akadeemias esines president Tarmo Soomere kahe ettekandega: "Teaduste akadeemia mõte: faktid, mitte paljad sõnad" ja "Eesti kliimamuutuste keerises".

21.05.2020 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Julged visioonid ehk kuidas kriisist õppida" Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) korraldatud veebiseminaril.

20.05.2020 President Tarmo Soomere osales Euroopa teadusruumi (European Research Area, ERA) tuleviku veebipõhisel arutelul. Euroopa Komisjoni esindas teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

20.05.2020 Delfi Forte portaal avaldas intervjuu akadeemik Raivo Uiboga: karjaimmuunsus läheks maksma liiga palju elusid, päästab vaid vaktsiin. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-professor-raivo-uibo-karjaimmuunsus-laheks-maksma-liiga-palju-elusid-paastab-vaid-vaktsiin?id=89913579

18.05.2020 Poska akadeemias esines akadeemik Urmas Varblane loenguga "Covid-19 ja majandus".

18.05.2020 Postimehe ja akadeemikute nõukoda analüüsis pandeemia, majanduse ja rohepöörde mõjusid ja leidis, et tuleb ära kasutada akent elutähtsate süsteemide muutmiseks. Uue tähelepanu all on Eesti energiajulgeolek. Osalesid akadeemikud Tarmo Soomere, Maarja Kruusmaa, Jüri Allik, Eero Vasar ja TTÜ professorid Jarek Kurnitski ja Jaan Kalda. https://heureka.postimees.ee/6975938/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-tuleb-ara-kasutada-akent-elutahtsate-susteemide-muutmiseks?_ga=2.162293371.618325161.1589696542-1885251036.1395220140

16.05.2020 Ööülikoolis kõneles akadeemik Mart Saarma teemal "Ajud - Eesti tähtsaim loodusvara". Mis on teadvus? Kust tulevad mõtted? - need on endiselt vastuseta küsimused meie kaasaegsele teadusele. Aju on suur saladus, mida aegamööda tundma õpime. Akadeemik Saarmat saab järelkuulata: https://vikerraadio.err.ee/1085064/ooulikool-mart-saarma-ajud-eesti-tahtsaim-loodusvara

16.05.2020 Postimehe nädalalõpulisas kirjutab akadeemik Jüri Allik, kuidas hinnata ülikooli teaduspanust. Uue rektori valimiste kõrval toob akadeemik Allik välja ka nn üldised reeglid, kuidas lugeda teaduspublikatsioone ja nende mõju maailma teadusele, et samas saada ka parim pilt ühe asutuse või riigi teadusest. Juttu on ka teadusbürokraatia ja poliitikute rollist fenomenis, kus Eesti teadus tervikuna on (näljutamisele vaatamata) üks kõige kiiremini arenevaid maailmas (Postimees AK, 16. mai 202, lk 3). https://leht.postimees.ee/6974496/juri-allik-kuidas-hinnata-ttu-teaduspanust-eesti-teaduse-kontekstis?fbclid=IwAR3CYYSZV7BMyiYpaFpYU78hL9pVcXABCfVl9LITi-1Z7e8E_rnXEMRleiQ

14.05.2020 ERR-i portaal avaldas lühendatult akadeemik Tõnu Tannbergi põhjaliku saatesõna Johennes Käbini mälestusteraamatule "Aastate ja kauguste tagant" (ilmunud 07.05.2020). https://www.err.ee/1089453/tonu-tannberg-kabin-pusis-pikalt-voimul-tanu-heale-labisaamisele-moskvaga

13.05.2020 Postimehe ja akadeemikute kriisinõukojas arutati muu hulgas seda, et kuigi inimesed on piirangutest väsinud ei tohiks siiski liialt järsult kõike vabaks lasta. See, kas teine või kolmas pandeemialaine tuleb, sõltub inimestest endist. Ettevaatust ja valvsust ei tohi kaotada. https://heureka.postimees.ee/6972666/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-kriisi-ajal-on-hakatud-avaldama-kusitavat-teadust?fbclid=IwAR2TIapoCEA8HchjdwxsCjJJT1D9gbuNyHYyu0e1Abo0DaurIqis92TW3rA

11.05.2020 Imeline Teadus vahendas teadusuudist, kus akadeemik akadeemik Maarja Kruusmaa kommenteeris kalade uurimiseks loodud TalTechi allveeroboti edukat katsetamist Norra kalafarmis (Imeline Teadus, 1. mai 2020, lk 21).Vt teadusuudist ka TTÜ kodulehel: https://www.ttu.ee/ttu-uudised/uudised/teadustoo-22/taltechi-allveerobotit-katsetati-edukalt-norra-kalafarmis-kalade-kaitumise-uurimiseks/

11.05.2020 Postimehe ja akadeemikute nõukogus arutati selle üle, et koroonakriis on ka inimõiguste kriis ning leiti et Eesti startup-kogukond on epideemia ja eriolukorra tingimustes olnud üllatavalt passiivne, silmatorkavaid uusi lahendusi ei ole seni välja ilmunud. https://heureka.postimees.ee/6970850/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-eesti-idufirmad-voivad-lasta-kriisi-raisku?fbclid=IwAR3MH1pZ2Azb-n3cdg8BBtXyl_XuxgrMgnFSkTqjXZhMFsnGt797MH9NG-g

09.05.2020 Delfi Ärileht vahendas intervjuud akadeemik Urmas Varblasega. Akadeemik usub, et tulevased põlvkonnad vaatavad praegusele kriisile tagasi kui ajale, mis kujundas ümber meie töötamise viisi. https://arileht.delfi.ee/news/uudised/rahvusvahelise-ettevotluse-professor-selliseks-kriisiks-kus-valitsus-keelab-tarbimise-ei-saa-ettevotjad-valmis-olla?id=89813605&fbclid=IwAR3tN5ApOv6E0WzBLL0rdCV9x6XvUVdylGoEUhsknnqjMqfcMWXC03mU-E4

08.05.2020 Õhtuleht kirjutas ameerika viiuldajast Anne Akiko Meyersist, kes esimese muusikuna maailmas salvestas akadeemik Arvo Pärdi "Eesti hällilaulu" uue seade, mille helilooja pühendas just talle (Õhtuleht, 8. mai 2020, lk 11). https://elu.ohtuleht.ee/1000880/arvo-pardi-kingitus-liigutas-tippviiuldajat-pisarateni-nutsin-nagu-titt?fbclid=IwAR0LqpPvPxsBVitJgj0vaeCvjEkl35ozrBBHfUc2_-vfXE5GOUzhrq8ku0s

06.05.2020 Postimehe teadusportaalis lahkas Postimehe ja teaduste akadeemia nõukoda koroonakriisi mõjusid ning leidis, et oluliseks märksõnaks on sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemine. https://heureka.postimees.ee/6966956/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-voime-lasta-end-lodvemaks-ent-lodvaks-ei-tohi-lasta?fbclid=IwAR1PfD8plsI81rnLA79cc0IPKCwcor_qNXFT8o1I5-0Mpv_ggUmn8h8yUC0

06.05.2020 Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis akadeemik Jüri Allik, kuidas on kriis inimesi muutnud, millised hoiakud ja harjumused oleme teadlikult või alateadlikult endale isolatsiooninädalatega külge pookinud ja miks senine tagasi ei tule. https://www.aripaev.ee/raadio/episood/elu-enne-koroonat-ei-tule-enam-kunagi-tagasi-ja-see-kriis-ei-jaa-viimaseks?fbclid=IwAR1yqu22StUsK-irXrYOX1RKmVmzHFSaFdKrGDJihwchimN4OxnE4BUieaE

06.05.2020 Koroonakriisi järel saavad hoogu ja saavutavad edu niisugused ärimudelid, kus välditakse kontakti inimese ja inimese vahel, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis akadeemik Jüri Allik. Pikemalt Äripäeva veebis: https://www.aripaev.ee/uudised/2020/05/06/akadeemik-edukad-arimudelid-lulitavad-inimese-valja?utm_source=copypastehttps%3A%2F%2Fwww.aripaev.ee%2Fuudised%2F2020%2F05%2F06%2Fakadeemik-edukad-arimudelid-lulitavad-inimese-valja&fbclid=IwAR0PL88odtAa8BZ-CIMCucir95mVtVF6yX-9kL7W31LYgO9icvG4gJfp_Go

06.05.2020 Teadus- ja arendusnõukogu kiitis heaks neli koroonaviirusega seotud teadusuuringu teemat: 1) Varustatuse tagamine ja riigi toimimine kriisi olukorras; 2) Vaimse tervise uuring; 3) SARS-CoV-2 viroloogilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud; 4) Viiruse leviku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, modelleerimine ning prognoosimine. Vt lähemalt ERR-i uudisteportaalist: https://www.err.ee/1086056/teadusnoukogu-andis-heakskiidu-neljale-koroonaviirusega-seotud-uuringule

05.05.2020 President Tarmo Soomere osales 4.05.-05.05.2020 Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC) keskkonnapaneeli virtuaalsel istungil. Kõne all oli värskelt ilmunud visioonidokument „Packaging plastics in the circular economy“, vastukaja metsanduse tulevikuvisioonile ja järgmisena käsitletavad teemad. https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Plastics/EASAC_Plastics_complete_Web_PDF.pdf

05.05.2020 ERR-i teadusportaal Novaator kirjutab ajakirjas Cross-Cultural Research ilmunud artiklist "Factors Predicting the Scientific Wealth of Nations" (Jüri Allik, Kalmer Lauk, Anu Realo, April 27, 2020; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069397120910982). Vt täpsemalt: https://novaator.err.ee/1085892/teaduslik-joukus-koguneb-kergemini-vaikeriikides

05.05.2020 Eesti teaduste akadeemia esindajana nimetati keskkonnaministeeriumi juures asuva geenitehnoloogiakomisjoni liikmeks akadeemik Ülo Niinemets.

05.05.2020 Tartu ülikooli ajakirjas ilmus intervjuu akadeemik Urmas Varblasega. Maailma raputanud koroonaviirus on pööranud senise elu pea peale. Akadeemik Varblane usub, et tulevased põlvkonnad vaatavad praegusele kriisile tagasi kui ajale, mis kujundas ümber meie töötamise viisi. https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3659?fbclid=IwAR1kSTcNCIcD-cxmZgNY5EAg08m4ZUNCqRFjAFut1U4R0I_UHKUInadfObY

04.05.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia nõukojas arutati kriisist väljumise hetkeolukorda ja jõuti järeldusele, et kuigi aina enam on positiivseid märke, ei tohi valvsust kaotada. Et kogu pilt uuesti segi lüüa piisaks vaid ühest nn supernakatajast. Oluline on mõista maskide kandmise tähtsust. Vt lähemalt Postimehe teadusportaalist: https://heureka.postimees.ee/6965232/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-kui-riik-sellest-kriisist-ei-opi-ei-ole-ta-selleks-voimelinegi?fbclid=IwAR3baHgDGMPxXqHIvzl7KLhh1dbkxFNwjdUTNrKUnunObyrTgs3Z9S9GCFI

04.05.2020 Akadeemik Mart Ustav kommenteeris Õhtulehele koroonatestide efektiivsust. Vt "Haigeid kordades rohkem? Lausa pooled koroonatestid võivad näidata valenegatiivset tulemust" (05. mai 2020, lk 2-3). https://www.ohtuleht.ee/1000596/haigeid-kordades-rohkem-lausa-pooled-koroonatestid-voivad-naidata-valenegatiivset-tulemust?fbclid=IwAR1F7KqfiAZYNm-U4qLjnDcKCutgQLGXi98oqo-QQ0j7TO3xB1QB-j4496Y

03.05.2020 Akadeemik Mart Ustav kommenteeris Delfi Forte portaalile koroonaviiruse-vastase vaktsiini arendamist. Vt "Vaktsiinitootjad on valmisolekus nr 1". https://forte.delfi.ee/news/teadus/vaktsiinitootjad-on-valmisolekus-nr-1?id=89744791&fbclid=IwAR1iX0Wqi09_jByDa_kX1yDBUgLXDhxMQ7zotH3R2luvdsWrq0B39mny4M4

01.05.2020 Ajakirjas Director ilmus intervjuu president Tarmo Soomerega taastuvatest energiaallikatest, uutest tehnoloogiatest ja süsinikuneutraalsusest "Julgete lahenduste kõrval viib maailma edasi vajadus midagi teha". https://director.ee/2020/05/01/tarmo-soomere-julgete-lahenduste-korval-viib-maailma-edasi-vajadus-midagi-teha/?fbclid=IwAR3_RT3f3XbvIaIVKeZW_thd1d_EegcHfaWO1ecupMQvRyqmrmoHnJHZoGc)

30.04.2020 Õpetajate Lehes ilmus akadeemia peasekretäri Jaak Järve sulest artikkel "Akadeemikute vaade õpilaste teadustöödele" (30. aprill 2020, lk 4).

30.04.2020 President Tarmo Soomere pidas roteeruvatele diplomaatidele loengu "Kliimast ja kliimamuutustest Eesti teadusmaastikul" (välisministeerium, veebiülekanne).

29.04.2020 Intervjuus Delfi Forte portaalile märgib TTÜ rektor Jaak Aaviksoo, et seni on ülikoolid perspektiivseid uurimissuundasid pidanud rahastama oma vahenditest, kuid loodetavasti tuleb lähinädalatel otsus ka teaduse täiendavast rahastamisest. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-jaak-aaviksoo-koroonakriisist-teadus-vajab-lisaraha?id=89711989&fbclid=IwAR1fiw4uD4oxCAMdQG5EYJLn8Pm-7Hx0Zy1NCAAuanZthXVwvMJfGFaJ2SU

29.04.2020 Eesti Ekspressis ilmus artikkel koroonaandmete jätkuvast saagast Eestis "Täielik korralagedus koroonaepideemia andmetega: e-riik Eestis tõrjutakse viirust Exceli tabelite ja iganenud süsteemide abil". Loos tuuakse välja, et endiselt ei tea Eestis keegi, kui palju on praeguse seisuga haigestunuid ning tervenenuid. See teeb aga piirangute kaotamise arutelud keeruliseks. Teiste hulgas kommenteerib olukorda akadeemik Jaak Vilo (Eesti Ekspress, 29. aprill 2020, lk 14-15) https://ekspress.delfi.ee/kuum/taielik-korralagedus-koroonaepideemia-andmetega-e-riik-eestis-torjutakse-viirust-exceli-tabelite-ja-iganenud-susteemide-abil?id=89697991&fbclid=IwAR2YaiZZ4uVmub3z44bZAE3ZQWjnQwlBefmGc5yvoY3n22pHYcTw8TNgVxE

29.04.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia nõukoda leidis: koroonakriisist tuleb õppida, et teadus- ja meditsiinirahastuse otsuste tegemine üksnes nende käegakatsutava tööstusliku väärtuse põhjal jätab kasutamata meie spetsialistide oskused ja teadmised. https://heureka.postimees.ee/6961987/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-koroonakriis-on-paljastanud-teadusrahastuse-norkuse?_ga=2.21868735.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

29.04.2020 Eesti Päevalehes ilmus president Tarmo Soomere intervjuu "Kui koroonaviirusele vaktsiini ega ravi ei leita, tuleb maskiball". Faktidega mängimine võib kalliks maksma minna, otsused peavad olema väärtuspõhised (Eesti Päevaleht, 29. aprill 2020, lk 4-5). https://epl.delfi.ee/uudised/tarmo-soomere-kui-koroonaviirusele-vaktsiini-ega-ravi-ei-leita-tuleb-maskiball?id=89704767

28.04.2020 Postimehes kirjutab Priit Pullerits artiklis "Õppejõud tulevad hädas õpilastele appi" akadeemik Maarja Kruusmaast, kes koos TTÜ informaatikainstituudi dotsendi Gunnar Pihoga on loonud veebikeskkonna, kus reaalainetes raskustesse sattunud õpilased kogu Eestist saavad küsida tasuta nõu ja õpetust nii professoritelt kui ka teistelt õppejõududelt. (Postimees, 28. aprill 2020, lk 5) https://leht.postimees.ee/6960247/oppejoud-tulevad-hadas-opilastele-appi?_ga=2.29759547.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

27.04.2020 Akadeemik Maarja Kruusmaa "Vikerhommikus" teadlaste ja õppejõudude vabatahtlikust algatusest "Reaalabi", mis on loodud selleks, et aidata koduõppel olevaid lapsi (samuti nende vanemaid ja õpetajaid), kui nad peaks reaalainetes kodutöödega hätta jääma. Veebipõhises nõustamiskeskkonnas on võimalik koos ülikooliõppejõudude ja teadlastega ülesandeid lahendada ning head nõu saada. Vt õpinõustamiskeskkonda: http://reaalabi.taltech.ee/

27.04.2020 Akadeemik Ene Ergma lasteraamat "Kosmos. Küsimused ja vastused maailmaruumist huvilisele lapsele" jõudis Apollo raamatuportaali edetabelis kaheteistkümnendale kohale. https://www.apollo.ee/kosmos-252584.html?fbclid=IwAR2wecmtAs1TeOTyiw4bIq5y7c4bARveujD7R2csexUlGWZfhI7f-14O5d4

27.04.2020 Koroonakriisist väljumise võimaluste üle arutanud Postimehe ajakirjanike ja Eesti teaduste akadeemia liikmete nõukojas tuli välja, et riigil oleks hädasti vaja kaasata rohkem doktorikraadiga inimesi. https://heureka.postimees.ee/6959986/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-viiruse-kroonilised-mojud-tuleb-ka-arvesse-votta?_ga=2.223745823.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

26.04.2020 Akadeemik Eero Vasar selgitas Fortele ajakirja Nature meditsiinirubriigis avaldatud töös (SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes; https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6) märgitud kahe ninarakutüübi tähendust selles kontekstis, kuidas viirus neid meie rakkudesse pääsemiseks kasutab. https://forte.delfi.ee/news/teadus/teadlastel-selgus-majas-sars-cov-2-siseneb-meie-organismi-just-nende-ninas-olevate-rakkude-kaudu?id=89676401&fbclid=IwAR1hV0bFFh78TOdCgX3N-Z2FrmosM_1hrryscUhqquDWlw5rY4ZYeg33FXs

25.04.2020 Õhtulehes ilmus artikkel "Milline on maailm pärast koroonaviirust? Kurjus jääb alles, nagu ka headus", kus oma ala eksperdid arutlesid millised mõjud on ülemaailmsel epideemial ühiskonnale pikemas perspektiivis. Arutelus osales ka president Tarmo Soomere. https://www.ohtuleht.ee/999696/milline-on-maailm-parast-koroonaviirust-kurjus-jaab-alles-nagu-ka-headus

24.04.2020 Peaministri palvel koostas akadeemia 22.04.-24.04.2020 soovitused COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia täiendamiseks ja täpsustamiseks. Soovitustesse panustasid akadeemikud Eero Vasar, Maarja Kruusmaa, Mart Kalm, Arvi Freiberg, Tiina Randma-Liiv, Urmas Varblane ja Tarmo Soomere ning TTÜ professor Jaan Kalda.

22.04.2020 Postimehe ajakirjanikega kohtunud teaduste akadeemia liikmete hinnang eriolukorra kulgemisele: kuigi väljumisstrateegiat oleks hädasti vaja, on sellest ilma ülevaatlike andmeteta vähe kasu. Videokohtumisel osalesid akadeemikud Tarmo Soomere, Tiit Tammaru, Eero Vasar, Urmas Varblane ja TTÜ professor Jaan Kalda. https://heureka.postimees.ee/6956178/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-valjumisstrateegiaks-on-vaja-andmeid-andmeid-andmeid?_ga=2.197703083.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

22.04.2020 Akadeemik Eero Vasar tegi Delfi Forte portaalis kokkuvõtte Saksamaa riikliku teaduste akadeemia Leopoldina avaldusest, kus käsitletakse COVID-19 pandeemia psühholoogilisi, sotsiaalseid, õiguslikke, hariduslikke ja majanduslikke aspekte ning kirjeldab strateegiaid, mis võivad aidata kaasa järkjärgulisele normaalsuse taastamisele. https://forte.delfi.ee/news/teadus/jatkusuutlikud-voimalused-kriisist-ulesaamiseks-saksamaa-teadlaste-ettepanekud?id=89632057&fbclid=IwAR1MR3qAfrqFcKcToME2EWw06s-A50H6w0A6ZE-4fv1k69uYrXRQ5bj6Snw

21.04.2020 Eesti teadusagentuuri palvel korraldas akadeemia 17.04-21.04.2020 COVID-19 pandeemiaga seonduvate uuringuideede ja –vajaduste teadusliku asjakohasuse (ehk adekvaatsuse) ja teostatavuse analüüsi. Vaatluse all oli ligi 200 ideed. Osalesid akadeemikud Mart Saarma, Raivo Uibo, Eero Vasar, Anu Realo, Margus Lopp, Arvi Freiberg, Tiina Randma-Liiv, Urmas Varblane, Karl Pajusalu, Tarmo Soomere ja Tiit Tammaru ning Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliige Äli Leijen.

21.04.2020 Eesti Päevalehes ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa artikkel "Koroona tapab saastajad esimesena". Tema sõnul ei peaks Eesti epideemia varjus sabas sörkima, vaid saastet piirates teed näitama. https://epl.delfi.ee/arvamus/ulo-niinemets-koroona-tapab-saastajad-esimesena?id=89611993

18.04.2020 Delfi Forte portaalis uuris Taavi Minnik akadeemik Mart Saarmalt nii uue koroonaviiruse tekke kui ka võimaluse kohta, et see on laborist „plehku pääsenud“. Akadeemik Saarma rõhutab, et ohtlike viirustega käiakse laborites ümber üliettevaatlikult, kuid möönab, et COVID-19 valla pääsemist inimliku vea tõttu välistada ei saa. Samas lükkab ta ümber vandenõufännide fantaasiad, et tegu võiks olla tahtlikult lahti päästetud bioloogilise relvaga. https://forte.delfi.ee/news/teadus/akadeemik-mart-saarma-vandenouteoreetikutele-bioloogilise-relvana-oleks-koroonaviirus-vaga-vilets?id=89597033&fbclid=IwAR1egEURVQi0zoFS33LkjHBNFYLI4PRRrvrjCdSu7P99TLnPP1_WeTA5OXk

16.04.2020 Koroonaviiruse levikut vaadelnud Postimehe ja Eesti teaduste akadeemia nõukoda leidis, et Saaremaal ja Harjumaal on diagnoosimiste kasv langemas, Tartus ja Pärnus veel mitte. Praktilises mõttes ei pea ära ootama suremuskõvera langust, et hakata samm-sammu haaval majandust avama. Oluline on siiski kokkupuudete anonüümse jälgimise süsteemi loomine. https://arvamus.postimees.ee/6950433/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-suremuse-langust-ei-pea-ara-ootama?fbclid=IwAR33XoA4ObI4S4agho0Psf1BDGkGOkya_vwI9R2gUL0RJoQhvUP6sP-ugus

15.04.2020 Delfi Forte portaalile andis intervjuu akadeemik Mart Ustav: koroonaviirused on uus reaalsus: tulevad uued ja uued ja uued. https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-mart-ustav-koroonaviirused-on-uus-reaalsus-tulevad-uued-ja-uued-ja-uued?id=89567047

13.04.2020 Postimehe ja Eesti Teaduste Akadeemia nõukoda arutas Eesti ja Euroopa koroonaviirusest väljumise võimalusi ja leidis, et Eesti riik on muu maailmaga võrreldes suhteliselt hästi hakkama saanud, eriti raske on olukord finantskriisi järel tervishoiusüsteemi enim kärpinud riikides. https://heureka.postimees.ee/6948755/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-masu-aja-karped-maksavad-praegu-katte?_ga=2.198775979.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

11.04.2020 Akadeemik Urmas Varblane ja majandusteadlane Mathias Juust kirjutavad Postimehes maailmamajandusest pärast koroonat. Muu hulgas kirjeldavad nad seda, kuidas koroonakriis toob oma erakordsuses väga hästi välja, kuivõrd oluline on globaalse majanduskriisi lahendamise jaoks ekspertteadmiste ja üldse teaduse tähtsus https://leht.postimees.ee/6946777/urmas-varblane-ja-mathias-juust-maailmamajandus-parast-koroonat?fbclid=IwAR1X5i93XNomIzQOXXpQFNW4xLplv7jDsM4ttSmeoqUh5dtO0KIHff4EsRM

10.04.2020 Õhtulehes kirjutas akadeemik Jüri Allik karantiinist ja eestlaste iseloomust. https://www.ohtuleht.ee/998255/psuhholoog-juri-allik-eestlane-talub-isolatsiooni-hasti-sest-ta-on-vaba-isemeelne-ja-elabki-tihti-omaette?fbclid=IwAR3t2NLWOI_sgrqht4f5UVL309uaHpz7W1E9kgF6NES82bfucQXe6sbm4d0

10.04.2020 Delfi Forte portaalis ilmus intervjuu akadeemik Ain-Elmar Kaasikuga "Kas koroonaviirused asuvad gripi asemele?" https://forte.delfi.ee/news/teadus/intervjuu-kas-koroonaviirused-asuvad-gripi-asemele?id=89522751&com=1

09.04.2020 Akadeemia auhinnakomisjon peasekretär Jaak Järve juhtimisel andis välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi eriauhinnad. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200415112422/

09.04.2020 Arvo Pärdi Keskus avaldas Arvo Pärdi intervjuu Hispaania ajakirjanikule Inés Martín Rodrigole "Koroonaviirus on meile valuliselt näidanud, et inimkond on üks terviklik organism". Usutlus ilmus ABC Culturas 4. aprillil. https://www.arvopart.ee/arvo-part/artikkel/arvo-part-koroonaviirus-on-meile-valuliselt-naidanud-et-inimkond-on-uks-terviklik-organism/?fbclid=IwAR1gMxoPC2RluYZHyeg9brqEeIwNbpONAxBi0Rs_Z7IZQaYc79T3LOvzfFM

09.04.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia liikmete nõukoda analüüsis kriisiolukorda ja leidis, et majanduskriisi ületamiseks käiku lastud riigitoetustega kaasneb oht hakata vee peal hoidma firmasid, kelle ärimudel ei olnudki jätkusuutlik. https://heureka.postimees.ee/6946507/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-abipakettidega-ei-tohi-jatkusuumatuid-firmasid-elus-hoida?_ga=2.25541689.545487930.1586010296-1477772659.1586010296

09.04.2020 Akadeemik Raivo Uibo intervjuus Eesti Ekspressile: "See on üks inimkonna rängemaid epideemiaid... Loodetavasti on aasta pärast meil vaktsiin olemas. Kui see viirus peaks uuesti Euroopasse tulema, siis oleme kaitstud." https://ekspress.delfi.ee/intervjuu/immunoloog-raivo-uibo-see-on-uks-inimkonna-ajaloo-rangemaid-epideemiaid?id=89475127

06.04.2020 Postimehe ja Eesti teaduste akadeemia nõukoda arutas kuuendat korda koroonapandeemia kulgu ja tõdes, et modelleerimisel tasuks Saaremaad ja ülejäänud Eestit eraldi käsitleda. Järgmise olulise valupunktina tuleks silmas pidada aga Ida-Virumaad. https://heureka.postimees.ee/6943391/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-ida-virumaa-voib-osutuda-jargmiseks-saaremaaks

03.04.2020 Delfi Forte portaalis ilmus intervjuu akadeemik Urmas Varblasega "Milline on elu pärast koroonakriisi". Akadeemik prognoosib kuidas muudab koroonapandeemia inimeste käitumist, ühiskondlikku elu kui ka majandust https://forte.delfi.ee/news/teadus/suur-intervjuu-milline-on-elu-parast-koroonakriisi-professor-urmas-varblase-prognoosid?id=89452207

03.04.2020 Postimehes ilmus akadeemik Jaak Vilo artikkel "Eesti on koroonaviiruse uuringutes maailmas esirinnas" https://www.postimees.ee/6940616/eesti-on-koroonaviiruse-uuringutes-maailmas-esirinnas

03.04.2020 Ajalehes Postimees ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Andmete peitmine toob ohvreid" (Postimees, 78(7089), 03.04.2020, 14). https://leht.postimees.ee/6940401/tarmo-soomere-andmete-peitmine-toob-inimohvreid

02.04.2020 Postimehes ilmunud artiklis "Andmete peitmine toob inimohvreid" kirjutab president Tarmo Soomere, miks on praegusel ajal eriti oluline, et teadlastel oleks ligipääs vajalikele andmetele. https://leht.postimees.ee/6940401/tarmo-soomere-andmete-peitmine-toob-inimohvreid?fbclid=IwAR1la4fJZS21gbOG9Zsq4J0ij1bYjJGXZZZdzP8JAf97U__TjT5dUt3YVr0

01.04.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia liikmete nõukoda vaagis koroonapandeemiaga se0tud olukorda ja tõdes, et ligipääs andmetele on praegu kõige olulisem haiguse leviku hindamiseks ja kriisiolukorrast väljumisstrateegiate kujundamiseks. Riigilt on vaja luba mobiiliandmete kasutamiseks, inimesed saavad aidata, kui täidavad koroonapäevikut. Osalesid akadeemikud Tarmo Soomere, Tiit Tammaru, Urmas Varblane, Eero Vasar ja Jaak Vilo, TTÜ professor Jaan Kalda ning Postimehe ajakirjanikud https://heureka.postimees.ee/6939107/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-andmetega-viivitamine-on-mang-inimeludega?_ga=2.59525101.1300623537.1574600003-219663183.1560443181

31.03.2020 President Tarmo Soomere esines Reformierakonna mõttekojas veebiülekande formaadis; teemaks koroonaviiruse probleemid ja kliimamuutused.

31.03.2020 President Tarmo Soomere oli külaline saates Vikerhommik, kus rääkis, et koroonakriisi puhul tuleb arvestada erinevate stsenaariumitega.

31.03.2020 Arvo Pärt pälvis Hispaania suurima panga BBVA fondi auhinna Frontiers of Knowledge muusika valdkonna preemia uue helikeele loomise eest. Fond toetab ühiskonnas väärtusi loovaid valdkondi. https://kultuur.postimees.ee/6938288/arvo-part-palvis-hispaania-korge-auhinna

30.03.2020 Suri akadeemik Enn Tõugu (20.05.1935-30.03.2020)

30.03.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia nõukoda vaagis videosilla vahendusel hetkeolukorda ja tõdes, et täppisanalüüsiks vajalike andmete kättesaadavuses ei ole veel märgatavaid edusamme. Nõukoja koosolekul osalesid: akadeemikud Tarmo Soomere, Urmas Varblane, Eero Vasar, Tiit Tammaru ja Maarja Kruusmaa, TTÜ professor Jaan Kalda ja Postimehe ajakirjanikud https://heureka.postimees.ee/6937464/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-saaremaast-voiks-saada-meie-island?_ga=2.102141889.1300623537.1574600003-219663183.1560443181

30.03.2020 Akadeemik Jüri Allik kõneles intervjuus Delfi Forte portaalile inimestest, kes eitavad koroonapandeemiat ning sellest lähtuvat hädaohtu https://forte.delfi.ee/news/teadus/jah-valja-on-ilmunud-koroonaeitajad-mida-arvab-neist-professor-juri-allik?id=89403681

27.03.2020 Akadeemik Toomas Asser ennustab Delfi Forte portaalis Eesti tervishoiule väga keerukat olukorda https://forte.delfi.ee/news/teadus/forte-intervjuu-rektor-toomas-asser-ennustab-eesti-tervishoiule-vaga-keerulist-olukorda?id=89375971

26.03.2020 ERRi portaalis ilmus akadeemik Tiit Tammaru arvamuslugu, milles ta soovitas riigil astuda täiendavaid samme avaliku ruumi sulgemiseks („Tiit Tammaru: viiruse ruumilise leviku tõkestamise kolm võtmeteemat"). https://www.err.ee/1068859/tiit-tammaru-viiruse-ruumilise-leviku-tokestamise-kolm-votmeteemat

24.03.2020 Delfi Fortes ka president Tarmo Soomere ja akadeemik Urmas Varblase seisukohad piirangutest, kus kaalukausile pannakse majanduse käekäik ja koroonaviiruse levimise tõkestamise vajadus "Kas Eesti peaks andma viirusele täieliku haamri - mida arvavad teadlased, majandusinimesed ja riigiametnikud? https://forte.delfi.ee/news/varia/kas-eesti-peaks-andma-viirusele-taieliku-haamri-mida-arvavad-teadlased-majandusinimesed-riigiametnikud?id=89331853

23.03.2020 President Tarmo Soomere Äripäeva raadio hommikuprogrammis: peame leidma taastumist pidurdavad reeglid. Koroonaviiruse puhang tuletab inimestele meelde, et ta ei olegi looduse kroon ning võib saada samuti kellegi söögiroaks. https://www.aripaev.ee/saated/2020/03/23/tarmo-soomere-peame-leidma-taastumist-pidurdavad-reeglid

23.03.2020 Postimees avaldas intervjuu Icosagen Grupi asutaja ja juhi akadeemik Mart Ustaviga "Eesti teadlased loovad uut viirusanalüüsi" https://leht.postimees.ee/6930308/1-euro-20-minutit-eesti-teadlased-loovad-uut-viirusanaluusi

23.03.2020 Postimehe ja teaduste akadeemia nõukoja kohtumisel oli teemaks, kuidas koroonapandeemia oludes võimalikult kiiresti efektiivseid vastumeetmeid saavutada. Osalesid akadeemikud Tarmo Soomere, Urmas Varblane, Eero Vasar, Tiit Tammaru ja Maarja Kruusmaa, pofessor Jaan Kalda, tööandjate keskliidu juht Arto Aas ja Postimehe ajakirjanikud. https://heureka.postimees.ee/6931175/postimehe-ja-akadeemikute-noukoda-ilma-voortoojouta-tabab-pollumajandust-tosine-look

22.03.2020 Postimehe analüüsis: see ei lõpe veel niipea ka akadeemikute Eero Vasara ja Tiit Tammaru seisukohad. https://heureka.postimees.ee/6930220/postimehe-analuus-see-ei-loppe-veel-niipea

21.03.2020 Postimehes ilmus akadeemik Eero Vasara analüüs koroonapandeemia kulgemisest https://www.postimees.ee/6929026/akadeemik-eero-vasar-jareldusi-globaalsest-epideemiast

20.03.2020 Akadeemik Eero Vasar kommenteeris Delfi Forte portaalile uue koroonaviiruse levikut https://forte.delfi.ee/news/teadus/forte-intervjuu-juhtiv-arstiteadlane-eero-vasar-loodus-pani-mehed-koroonaviiruse-ees-norgemasse-seisu-asi-on-ensuumis?id=89298643

20.03.2020 Äripäeva esseerubriigis ilmus president Tarmo Soomere essee "Mida räägivad tummad faktid kriisijärgsest homsest?", paberlehes 23.03.2020 (Äripäev, 56(6354), 23.03.2020, 12). ttps://www.aripaev.ee/arvamused/2020/03/20/tarmo-soomere-mida-raagivad-tummad-faktid-kriisijargsest-homsest

19.03.2020 Akadeemik Mart Ustav kommenteeris Vikerraadio saates Uudis+ uue koroonaviiruse vastase vaktsiini arendamist

19.03.2020 Postimees ja teaduste akadeemia kutsusid kokku nõukoja, et arutada, kuidas viiruse kahjud minimaalsed hoida. Mõtteid vahetasid akadeemikud Tarmo Soomere, Urmas Varblane, Eero Vasar ja Tiit Tammaru, professor Jaan Kalda ja Postmehe ajakirjanikud.

18.03.2020 Akadeemik Richard Villems kommenteeris Delfi Forte portaalile koroonapandeemia edasisi stsenaariumeid https://forte.delfi.ee/news/teadus/mis-saab-edasi-koroonapandeemia-neli-voimalikku-stsenaariumit-akadeemik-richard-villemsi-kommentaaridega?id=89272321

18.03.2020 Akadeemik Jarek Kurnitski kommenteeris ERRi Novaatori portaalile koroonaviiruse leviku ehitustehnilisi aspekte https://novaator.err.ee/1065578/akadeemik-selgitab-kuidas-kaitada-haiguspuhangu-ajal-ventilatsioonisusteeme

17.03.2020 Akadeemik Urmas Varblane kommenteeris Postimehes ilmunud arvamusloos koroonapandeemia majanduslikke tagajärgi https://leht.postimees.ee/6925058/urmas-varblane-kasutagem-pussirohtu-targalt

17.03.2020 Akadeemik Raivo Uibo kommenteeris Delfi Forte portaalile koroonapandeemiat. https://forte.delfi.ee/news/teadus/forte-intervjuu-akadeemik-raivo-uibo-rahu-ainult-rahu?id=89252457

16.03.2020 Forte intervjuu akadeemik Mart Ustaviga, kus ta on skeptiline koroonaviiruse-vastase vaktsiini väljatöötamise suhtes ja rõhutab, et vaktsiini toime kontrollimine loomade ja inimeste peal on pikaajaline protsess. https://forte.delfi.ee/news/teadus/forte-intervjuu-mart-ustav-need-kes-vaidavad-et-neil-on-vaktsiin-ei-raagi-kogu-tott?id=89242309

16.03.2020 Postimehes ilmus akadeemik Jaak Vilo arvamuslugu "Koroonateadus vajab kiiret mobiliseerimist" https://leht.postimees.ee/6923768/jaak-vilo-koroonateadus-vajab-kiiret-mobiliseerimist

25.02.2020 Läänemere piirkonna teaduste akadeemiate koostöökonverentsil “Innovatsioon - 21. sajandi liikumapanev jõud” allkirjastati piirkonna teaduste akadeemia juhtide koostatud Riia deklaratsioon. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200227114825/

25.02.2020 President Tarmo Soomere inaugureeriti Leedu teaduste akadeemia välisliikmeks. Vt inauguratsioonikõne http://www.lma.lt/uploads/Inauguration_LithAS_Soomere_25Feb2020.pdf

23.02.2020 Teaduste akadeemia saalis anti üle teadus-, kultuuri-, spordipreemiad ning Wiedemanni auhind. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200225103950/

21.02.2020 President Tarmo Soomere pidas Eesti panga vabariigi aastapäeva aktusel ettekande "Kliimamuutus ümmargusel planeedil".

21.02.2020 Õpetajate Lehes ilmus president Tarmo Soomere kommentaar "Kliimamuutuste keerukas muster võimendab ebavõrdsust" (Õpetajate Leht, 7, 21.02.2020, 5). https://opleht.ee/2020/02/kliimamuutuste-keerukas-muster-voimendab-ebavordsust/

21.02.2020 Tallinna tehnikaülikoolis valiti parimaks programmijuhiks Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktori­õppe programmijuht akadeemik Maarja Kruusmaa. https://www.ttu.ee/taltechi-parimad-oppejoud-ja-programmijuhid-2019

20.02.2020 Akadeemik Hando Runnel pälvis EV välisministeeriumi teeneteristi silmapaistva panustamise eest Eesti iseseisvuse kindlustamisse ja huvide edendamisse maailmas

19.02.2020 Akadeemik Toomas Asser asetas lilled akadeemia esimese presidendi Karl Schlossmanni 135. sünniaastapäeval tema mälestustahvli juurde Pikknurmel Jõgevamaal.

19.02.2020 Akadeemilise põllumajanduse seltsi korraldusel toimus Eesti Vabariigi 102. sünnipäevale pühendatud aktus K.E. von Baeri majas. Pidupäevakõne emakeelsest haridusest pidas põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.

18.02.2020 President Tarmo Soomere osales haridusfoorumi kokkuvõtvas paneeldiskussioonis "Teaduse, hariduse ja kultuuri sümbioos - Haridusstrateegia 2035 rakendamine. Kongressist strateegiani - kuidas edasi" (Tallinn, Meriton hotel).

14.02.2020 President Tarmo Soomere osales Postimehe Noor-Eesti grantide hindamiskomisjoni koosolekul. Otsustati välja anda kolm granti. Võitjad kuulutai välja 2. märtsil https://leht.postimees.ee/6911122/postimehe-fond-esimesed-kolm-noor-eesti-grandihoidjat-selgunud

13.02.2020 President Tarmo Soomere modereeris arenguseire keskuse ümarlauda „Kuidas liikuda kliimaneutraalsuse eesmärkide suunas?" Ühe paneelettekande pidas akadeemik Jarek Kurnitski.

12.02.2020 President Tarmo Soomere osales Läänemere mereteaduse ja klimatoloogia initsiatiivi Baltic Earth juhtkomitee koosolekul Norrköpingis (Rootsi).

07.02.2020 Akadeemia saalis esitleti ajakirja Acta Historica Tallinnensia 25. numbrit, avaldati tänu ajakirja pikaaegsele peatoimetajale Maie Pihlamägile ning esitleti uut toimetust: Tallinna ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm (peatoimetaja), poliitilise filosoofia professor Liisi Keedus, ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadurid Anu Mänd ja Maie Pihlamägi ning baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor Ulrike Plath.

06.02.2020 President Tarmo Soomere esines haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus ettakandega "Kliimamuutused. Rändamisest õpetamiseni". https://haridus.confent.com/wp-content/uploads/2020/02/pdf-Tarmo-Soomere.pdf

05.02.2020 Hispaania suursaadik Eestis Teresa Orjales Vidal külastas akadeemiat.

04.02.2020 Õhtulehes ilmus Henry Linnardi intervjuu: Tarmo Soomere: oleme elus tänu sellele, et loodus on meie liitlane. Tulevikus ei pruugi see enam nii olla (Õhtuleht, 04.02.2020, 4–5). https://www.google.ee/search?q=Tarmo%20Soomere:%20oleme%20elus%20t%C3%A4nu%20sellele,%20et%20loodus%20on%20meie%20liitlane.%20Tulevikus%20ei%20pruugi%20see%20enam%20nii%20olla&ie=UTF-8&hl=et

04.02.2020 President Tarmo Soomere pidas avaloengu Connecting science, society and policy funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikooli teaduskonverentsil (Graduate School of Functional Materials And Technologies Scientific Conference 2020, February 4–5, 2020, Tallinn)

03.02.2020 Ajakirjas Inseneeria Director ilmus Kadri Kütti intervjuu "Teaduste akadeemia juhi Tarmo Soomere filosoofia: pehme jõud ja lõputu veenmine", Director 2(201), veebruar 2020, 10–17.

31.01.2020 Suri akadeemik Valdek Kulbach (6.04.1927-31.01.2020). Ärasaatmine Kaarli kirikus 10. veebruaril.

29.01.2020 ERRi kultuuriportaalis ilmus lugu akadeemik Handi Runnelist, kes 1. detsembril rahvusülikooli 100. aastapäeva aktusel anti üle Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhind. https://kultuur.err.ee/1029331/arne-merilai-rahva-laulik-hando-runnel

29.01.2020 ERR Novaator usutles akadeemik Jaak Vilo digiriigi teemal. https://novaator.err.ee/1028658/usutlus-jaak-viloga-digiriigi-lihtsam-arenguperiood-on-labi

29.01.2020 Akadeemik Enn Lust pälvis Valgetäge III klassi teenetemärgi. https://leht.postimees.ee/6884086/president-kaljulaid-jagas-tanavu-114-teenetemarki

24.01.2020 Sirbis ilmus Marti Aaviku artikkel "Uutmoodi teadusraamat pühendusega akadeemik Jüri Engelbrechti tööle. Artikkel kajastab 17. jaanuaril akadeemias toimunud raamatuesitlust. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/uutmoodi-teadusraamat-puhendusega-akadeemik-juri-engelbrechti-toole/

21.01.2020 President Tarmo Soomere kohtus akadeemias Viimsi kooli gümnasistidega.

20.01.2020 President Tarmo Soomere pidas Eesti muusika- ja teatriakadeemia akadeemilisele perele koolitus- ja arutelunädala Arenev Akadeemia avaloengu-inspiratsiooniloengu "Tulevik algas juba ammu"

19.01.2020 Märt Treier intervjueeris president Tarmo Soomeret teaduse tähenduse, kliimamuutuste jm teemadel Linnateatris Beethoveni sõprade klubis

17.01.2020 ETV saatele Ringvaade andis intervjuu akadeemik Anu Raud. https://kultuur.err.ee/1025403/anu-raud-poimis-poliitilised-pinged-elu-valjakutsuvaimasse-vaipa-see-oli-pahkel

17.01.2020 ERRi saates Uudis+ kõneles akadeemik Tiit Tammaru Eesti rahvaarvu kasvamisest tänu sisserändele, mis näitab, et meil on toimunud rändepööre nagu Euroopa Liidu vanades ja rikkamates liikmesriikides. https://www.err.ee/1025310/professor-eestis-on-toimunud-randepoore

17.01.2020 Akadeemik Jaak Aaviksoo esines Poska akadeemias aasta avaloenguga teemal "Teadus ja tänapäeva maailm".

17.01.2020 Akadeemias esitleti kogumikku „Applied Wave Mathematics II: Selected Topics in Solids, Fluids, and Mathematical Methods and Complexity”. Toimetajateks ja koostajateks on teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja TTÜ küberneetika instituudi vanemteadur Arkadi Berezovski. Raamat on pühendatud Akadeemik Jüri Engelbrechti 80. sünnipäevale. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200117064127/

17.01.2020 ETV kultuurisaates Op meenutas akadeemik Toomas Asser oma tudengiaega ja tutvustas ühtlasi näitust "Minu elu ülikool". https://kultuur.err.ee/1025368/toomas-asser-mulle-meenub-tanaseni-tartu-ulikooli-raamatukogu-lohn

15.01.2020 Ärilehe raadiosaates kõneles akadeemik Anu Realo juhtimisest ja juhi vastutusest. https://arileht.delfi.ee/news/juhtimine/kuula-anu-realo-juhina-vastutad-koikide-inimeste-heaolu-eest-kes-sinu-heaks-tootavad?id=88637573

13.01.2020 President Tarmo Soomere ja polaaruuringute komisjoni esimees Rein Vaikmäe nimetati Eestile Arktika Nõukogus vaatlejastaatuse saamiseks vajalike tegevuste koordinatsiooniks ja vastava taotluse ettevalmistuseks moodustatud töörühma välisministeeriumi juures.

13.01.2020 Delfi Forte portaalis ilmus pop-up teadusvideo - vastab akadeemik Lauri Mälksoo. https://tv.delfi.ee/uudised/forte/teadlane-vastab-millistel-tingimustel-on-relvastatud-jou-kasutamine-rahvusvahelises-oiguses-lubatud?id=88635533

09.01.2020 Suri akadeemik Ilmar Koppel (16.01.1940-9.01.2020). Ärasaatmine Tartu ülikooli aulast 18. jaanuaril. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/ilmar-koppel-16-i-1940-9-i-2020/

08.01.2020 Sakala Postimehes ilmus artikkel akadeemik Anu Rauast ja tema uuest Tartu rahu teemalisest vaibast https://sakala.postimees.ee/6866665/kunstnik-anu-raua-tuttuus-vaip-jutustab-tartu-rahu-loo

07.01.2020 ERRi veebisaates "Otse uudistemajast" kõneles akadeemik Lauri Mälksoo Lähis-Ida sündmustest https://www.err.ee/1021368/kolmapaeval-otse-uudistemajast-lauri-malksoo-lahis-ida-sundmustest

06.01.2020 Akadeemik Maarja Kruusmaa ja president Tarmo Soomere arutlesid Santiagos koostöövõimaluste üle Tšiili teaduste akadeemia presidendi prof Maria Cecilia Hidalgo ja mereteadlasest akadeemia liikme Osvaldo Ulloa’ga.

06.01.2020 Delfi Forte portaalis ilmus pop-up video - vastab akadeemik Tarmo Soomere https://forte.delfi.ee/news/teadus/miks-on-leedu-ja-lati-randades-merevaiku-aga-meil-mitte?id=88574057