Mis on Eesti Noorte Teaduste Akadeemia?

 
2017. aastal asutati Eesti Teaduste Akadeemia initsiatiivil Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA), mis on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud MTÜ. Eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ühiskonnas ning esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustades teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.
 
 
Foto: 31. mai 2017
 
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmed on väljapaistvad ja aktiivsed doktorikraadiga kuni 37 aastased teadlased, kes esitati liikmeks Eesti Teaduste Akadeemia kutsel Eesti teadusasutuste poolt. 
 
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia tegeleb (noorte) teadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorte teadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkondadeülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas. Teeme koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit, korraldab teaduskonverentse ja -üritusi ning soodustab teadlaste mobiilsust, luues tugivõrgustikku Eestist väljapool tegutsevatele noorteadlastele.

Jälgi meid Facebook-is